Käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ja Palveluiden erityiset käyttöehdot (”Palvelun erityisehdot”) määrittävät oikeutesi ja velvollisuutesi käyttäessäsi Igglo Operations Oy:n (”Igglo”) verkkoalustaa, joka on tarkoitettu vuokranantajien ja vuokralaisten yhdistämiseen, ja johon sisältyy Igglon verkkosivuston (igglo.com) ja Igglon mobiilisovelluksen käyttö sekä muut Igglon tarjoamat palvelut (yhdessä ”Palvelut”). Ehdot eivät sovellu vuokranantajien ja vuokralaisten välisiin suhteisiin ja tällaiset sopimukset tulee laatia erikseen.

Jos hyväksyt nämä Ehdot, voit ladata, asentaa tai käyttää Palveluita. Nämä Ehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, joten mikäli et hyväksy Ehtoja, et voi käyttää Palveluita.

Igglon Palveluita ei ole tarkoitettu käyttäjille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä.

Igglon Tietosuojaselosteesta (saatavilla osoitteesta https://igglo.com/legal/privacy_policy/) selviää, mitä henkilötietoja tai muita tietoja Igglo kerää, ja kuinka tietoja kerätään. Hyväksymällä Ehdot sitoudut lukemaan Igglon Tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan muun muassa minkä tyyppisiä tietoja Igglo kerää, kuinka tietoja käytetään sekä kuinka sellaisia tietoja jaetaan kolmansille osapuolille. Vaikka Igglon Tietosuojaseloste ei ole osa näitä Ehtoja, eikä se luo sinulle sopimuksellisia velvoitteita, sisältää se tietoja, jotka sinun tulee käydä läpi ennen Palveluiden käytön aloittamista. Igglon Tietosuojaselostetta sovelletaan kerättyihin tietoihin riippumatta siitä, luetko Tietosuojaselosteen vai et.

Kun käytät Palveluita mobiiliverkon kautta, Palveluista voidaan veloittaa verkko- tai verkkovierailupalveluntarjoajien viesti-, mobiilidata- ja muita voimassaolevia maksuja. Verkkopalveluntarjoajasi saattaa kieltää tai rajoittaa Palveluiden lataamista, asentamista tai käyttöä, ja jotkin tai kaikki Palveluiden osat eivät välttämättä toimi verkkopalveluntarjoajasi tai laitteesi kanssa.

Palveluiden käyttö

Palvelut ovat saatavilla Palveluita käyttäville yksityisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Jos hyväksyt nämä Ehdot oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet hyväksyä Ehdot oikeushenkilön puolesta, jolloin viittauksilla ”sinuun” näissä Ehdoissa tarkoitetaan oikeushenkilöä.

Jos kirjaudut tai käytät Palveluita (a) yksityishenkilönä, Palvelut tarjotaan vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön; tai (b) oikeushenkilönä, Palvelut tarjotaan sinulle vain yhtiön sisäiseen käyttöön. Et voi myydä, siirtää, vuokrata tai antaa oikeuttasi käyttää tai kirjautua Palveluihin eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Et voi käyttää Palveluita, mikäli sinulta on aiemmin poistettu oikeus käyttää jotakin Igglon Palvelun osaa.

Voit rekisteröidä vain yhden (1) käyttäjätilin Palveluiden käyttöä varten. Sitoudut antamaan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi, kuten Palveluiden rekisteröintiprosessissa kehotetaan, sekä tiedottamaan Iggloa kaikista mahdollista tietojesi muutoksista.

Mikäli hyväksyt nämä ehdot, Igglo antaa sinulle rajoitetun, yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, vapaasti peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden kirjautua ja käyttää Palveluita, ja Igglon mobiilisovelluksen kulloinkin käytettävissä olevia versioita (ei kuitenkaan lähdekoodia).

Olet henkilökohtaisesti vastuussa oman käyttäjätilisi käytöstä sekä kaikesta viestinnästä, sisällöstä ja toiminnasta käyttäjätililläsi Palveluiden käytön yhteydessä. Igglo ei ole vastuussa tästä käyttäjätilisi sisällöstä. Hyväksyt myös, että Igglolla ei ole velvollisuutta käyttää, säilyttää tai ylläpitää yllämainittuja käyttäjätiliisi liittyviä tietoja, vaikka Igglo oman harkintansa mukaan niin kuitenkin voi tehdä.

Ymmärrät, että Palveluita on mahdollisesti päivitettävä automaattisesti, ladattava uudelleen ja niistä on luotava uusia versioita tai niitä on muuten paranneltava esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi, ja näin ollen sovelluksen käyttövaatimukset voivat muuttua ajan mittaan. Nämä Ehdot eivät anna sinulle oikeutta sovelluksen tuleviin päivityksiin, uusiin versioihin tai muihin parannuksiin, mutta Igglo voi kuitenkin tarjota niitä käyttöösi harkintansa mukaan.

Igglo voi rajoittaa, keskeyttää, irtisanoa, muuttaa tai poistaa Palveluiden tai niiden osien käyttöoikeuden ilmoittamatta siitä erikseen sinulle, mikäli et noudata Ehtoja tai Igglo epäilee Ehtojen noudattamisen laiminlyöntiä tai muuta Palveluiden laitonta ja epäasiallista käyttöä. Igglolla voi tällöin olla käytössään myös muita oikeussuojakeinoja, joita se voi harkintansa mukaan käyttää. Saatat menettää Palveluiden käyttöoikeuden irtisanomisen tai rajoittamisen seurauksena materiaalia, sisältöä ja oikeuksia, jotka liittyvät Palveluiden käyttöön (mukaan lukien mahdolliset Palveluiden sisäiset ostot ja/tai sovelluksen
sisäiset ostot). Igglo ei ole velvollinen millään tavalla korvaamaan tällaisia tappioita tai seurauksia sinulle.

Käyttämällä Palveluita sitoudut erityisesti siihen, että et:

  • vaikuta haitallisesti tai häiritse Palveluita tai palvelimia tai verkkoja, jotka tarjoavat Palveluita;
  • välitä roskapostia, ketjukirjeitä, tai muita ei-toivottuja sähköposteja/viestintää;
  • esiinny toisena henkilönä tai muutoin vääristele yhteyttäsi henkilön tai yrityksen kanssa, syyllisty petokseen, piilota tai yritä piilottaa henkilöllisyyttäsi;
  • yritä hajottaa, takaisin mallintaa, purkaa tai hakkeroida Palveluita tai kiertää salaustekniikoita tai Igglon lähettämien, käsittelemien tai tallentamien tietojen turvallisuustoimenpiteitä;
  • kieltäydy noudattamasta Palveluihin liittyvän verkon vaatimuksia tai määräyksiä;
  • ohita teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hallita Palveluihin tai niiden osiin kirjautumista, tai
  • tee mitään muuta Ehtojen luonteen vastaista.

Voit käyttää Palveluita vain näiden Ehtojen, Palvelun erityisehtojen ja soveltuvien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Palveluiden käyttö on ehdottomasti kielletty alaikäisiltä ja sovelluksen käyttäminen alaikäisenä rikkoo näitä Ehtoja.

Joissakin laitteissa voit hallita, mitä laitejärjestelmän oikeuksia annat Palveluille. Igglon mobiilisovellus on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien asennuksen yhteydessä mainittujen käyttölupien kanssa ja näiden oikeuksien epääminen saattaa aiheuttaa sen, että Palvelut eivät toimi kunnolla.

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluihin ja Palveluiden omistusoikeus (mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmistot ja media), Palveluiden suunnittelu ja siihen liittyvä sisältö mukaan lukien teksti, koodi, grafiikka, ääni, video, interaktiiviset ominaisuudet ja vastaavat, sekä tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”Igglon omaisuus”) ovat Igglon omistamia tai Igglolle lisensoituja tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksia Suomen ja ulkomaisten lakien ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Ellei Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Igglo ei myönnä sinulle oikeutta käyttää mitään Igglon omaisuutta. Kaikkea antamaasi palautetta Palveluihin liittyen pidetään ei-luottamuksellisena ja Igglo voi käyttää tällaista palautetta rajoittamattomasti. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksityisiä viestejä ei kuitenkaan julkisteta ilman käyttäjän suostumusta.

Käyttäjän tuottama sisältö

Saatat pystyä lähettämään viestejä ja/tai muuta sisältöä Palveluissa (”Käyttäjän tuottama sisältö”). Igglolla ei ole velvollisuutta valvoa mitään Käyttäjän tuottamaa sisältöä. Igglolla on kuitenkin oikeus (mutta ei velvollisuutta) poistaa kaikki Käyttäjän tuottama sisältö, joka ei täytä näitä Ehtoja.

Olet yksin vastuussa kaikesta Käyttäjän tuottamasta sisällöstä, joka on ladattu, lähetetty, välitetty tai tallennettu käyttäjätililtäsi tai on muuten julkistettu Palveluissa. Sinä omistat Käyttäjän tuottaman sisällön, mutta Igglo voi kuitenkin julkaista tätä materiaalia maksutta ja/tai sisällyttää sen tai osan siitä Igglon tuotteisiin. Hyväksyt, että Palveluiden käyttö (mukaan lukien Käyttäjän tuottama sisältö) voi olla tiettyjen lakien, asetusten, ehtojen tai rajoitusten alaista. Sinun on noudatettava näitä lakeja, määräyksiä, ehtoja tai rajoituksia ja kohtuullisesti varmistettava, ettei Käyttäjän tuottama sisältö sisällä materiaalia, joka on laitonta, säädytöntä, loukkaavaa, uhkaavaa, häiritsevää, esitä toista henkilöä, yllytä uskonnolliseen, rodulliseen tai etniseen vihaan, tai loukkaa muiden immateriaalioikeuksia ja/tai muita oikeuksia; ja se ei sisällä viruksia tai muuta tahallista tai haitallista koodia. Hyväksyt, että materiaali ei ole luottamuksellista.

Et ryhdy toimiin Iggloa vastaan Käyttäjän tuottamaan sisältöön liittyen, ja olet vastuussa Igglolle, mikäli joku kolmas osapuoli ryhtyy toimiin Iggloa vastaan Käyttäjän tuottaman sisällön takia.

Igglo ei vaadi omistusoikeutta mihinkään Käyttäjän tuottamaan sisältöön, mutta annat Igglolle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, toimittaa, mukauttaa (teknisiin tarkoituksiin kuten koon ja tarkkuuden skaalaukseen) ja muutoin hyödyntää kaikkea Käyttäjän tuottamaa sisältöä, jonka olet kirjoittanut, ladannut tai muuten toimittanut Palveluihin, mukaan lukien oikeuden toimittaa ja välittää Käyttäjän toimittamaa sisältöä kolmansille osapuolille (käyttäjän pyynnöstä) sekä esittää mainontaa sen yhteydessä. Edellä mainittu myöntämäsi oikeus päättyy, kun poistat tai tuhoat Käyttäjän tuottaman sisällön Palveluista.

Voit myös myöntää jokaiselle vastaanottajalle, jolle olet lähettänyt Palveluissa Käyttäjän tuottamaa sisältöä, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Käyttäjän tuottamaan sisältöön Palveluiden kautta.

Igglo kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Laki sähköisen viestinnän palveluista ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti pyrimme nopeasti poistamaan kaikki loukkaavat materiaalit sivuiltamme. Mikäli Igglon tietoon tulee, että joku sen käyttäjistä on toistuvasti loukannut tekijänoikeuksia, on käytäntömme ryhtyä kohtuullisiin toimiin käyttäjän tilin sulkemiseksi. Kaikkien käyttäjien tulisi olla tietoisia sovellettavista tekijänoikeuslaeista ja noudattaa niitä.

Mikäli epäilet, että jokin Palveluissa loukkaa omistamaasi tai hallitsemaasi tekijänoikeutta, voit lähettää ilmoituksen tällaisesta rikkomuksesta tukipalveluun support@igglo.com.

Ilmoitukseen on sisällyttävä: 1) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot; 2) erittely materiaalista, johon pääsy halutaan estää sekä tiedot materiaalin sijainnista; 3) ilmoituksen tehneen osapuolen vahvistus siitä, että pyyntöön liittyvä materiaali on laittomasti saatavilla viestintäverkossa; 4) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on turhaan toimittanut pyynnön materiaalin poistamisesta sisällöntuottajalle tai että sisällöntuottajaa ei voitu tunnistaa; 5) ilmoituksen tekijän vahvistus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija tai hänellä on oikeus toimia oikeudenhaltijan puolesta; 6) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Kolmannen osapuolen palvelut ja ehdot

Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämiin verkkosivustoihin tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ylläpitämään sisältöön, jonka avulla voit kirjautua ja käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen palveluja.

Kolmansien osapuolten ylläpitämien verkkosivustojen, kolmansien osapuolten palveluiden ja/tai kolmansien osapuolten palveluiden sisällön käyttöön tai lisensointiin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi asianomaisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ehtoja, joiden nojalla tällainen sisältö on saatavilla.

Igglo ei ota vastuuta tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja/tai sisällöstä. Jos käytät kolmannen osapuolen sivustoa tai palveluja Palveluiden kautta tai kolmannen osapuolen sivustojen tai palveluiden kautta, teet sen omalla vastuullasi ja ymmärrät, että näitä Ehtoja ja Igglon Tietosuojaselostetta ei sovelleta tällaisiin käyttämiisi sivustoihin. Vapautat nimenomaisesti Igglon, sen tytäryhtiöt, edustajat, johtajat, työntekijät, toimittajat ja lisenssinantajat kaikesta kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä aiheutuvasta vastuusta. Linkki muuhun kuin Igglon palveluun tai verkkosivustoon ei tarkoita sitä, että Igglo hyväksyy sivuston tai tiedot, tuotteet tai palvelut, joihin viitataan tällaisessa kolmannen osapuolen palvelussa tai verkkosivustossa.

Näitä Ehtoja voidaan soveltaa jakelualustaan (kuten sovelluskauppa, esim. Apple App Store tai Google Play) sovellettavien ehtojen lisäksi, joiden kautta ostat Palveluita ja jotka olet hyväksynyt asianomaisen kolmannen osapuolen palvelun käytön yhteydessä. Mikäli jakelualustaan sovellettavien ehtojen ja näiden Ehtojen välillä on ristiriitaa, näitä Ehtoja noudatetaan ensisijaisesti, ellei soveltuvan jakelualustan ehdoissa ole sitä kielletty.

Maksut

Tietyt toiminnot (tarkemmin määritelty Palveluissa) ovat käyttäjien saatavilla ilmaiseksi ja tietyt toiminnot ovat saatavilla maksuja vastaan. Maksuehdot on esitetty jäljempänä ja/tai Palvelun erityisehdoissa. Igglolla on oikeus muuttaa maksuja milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan. Igglo ilmoittaa sinulle etukäteen, jos maksuja muutetaan. Mikäli tämän jälkeen jatkat käyttöä tai suoritat uusia maksuja, katsotaan sinun, sovellettavan lain mukaisesti, hyväksyneen muutokset maksuissa. Igglolla on oikeus nimetä maksupalveluntarjoajia vastaanottamaan maksuja Igglon puolesta.

Palvelut mahdollistavat lisäpalveluiden ostamisen rahalla, jos olet vähintään 18-vuotias. Lisäpalveluiden ostamisesta veloitetaan erillinen maksu, kuten Palveluissa on esitetty, seuraavalla tavalla:
a) ”Lisäostot” – Lisäostot tarkoittavat Igglon verkkoympäristössä hankittuja lisäsisältöjä tai lisäpalveluita, jotka veloitetaan suoraan Igglon verkkoympäristössä määritellyllä maksutavalla tai millä tahansa muulla kyseiselle ostolle osoitetulla maksutavalla.
b) ”Sovellusostot” - Sovellusostot tarkoittavat Igglon mobiilisovelluksessa hankittua lisäsisältöä tai palveluita, jotka veloitetaan suoraan Igglon mobiilisovelluksessa määritellyn maksutavan kautta.

Kaikki tällaiset lisäsisällöt tai -palvelut, jotka on hankittu Lisäostoina ja/tai Sovellusostoina, sisältyvät oikeuksiisi käyttää Palveluita ja kirjautua Palveluihin.

Kaikki Palveluiden yhteydessä tehdyt Lisäostot ja/tai Sovellusostot ovat lopullisia, kyseiset maksut eivät ole palautettavissa, eikä sinulla ole oikeutta peruuttaa tällaista ostoa, jos oston kohteen toimitus on alkanut, ellei Palvelun erityisehdoissa toisin mainita. Edellä mainitun tarkoituksena ei kuitenkaan ole rajoittaa mahdollisuutta palautukseen (jos sellainen on mahdollinen) sovelluskaupasta (sovelluskaupan ostoihin sovellettavien asiaankuuluvien ehtojen mukaisesti). Virtuaalimateriaalin ja -ominaisuuksien
tarjoaminen käytettäväksi Palveluissa alkaa heti, kun Igglo hyväksyy ostoksesi.

Peruutukset tai maksujen palautukset eivät ole mahdollisia, paitsi edellä esitetyllä tavalla. Tiedostat myös, että et saa rahaa tai muuta korvausta käyttämättömistä virtuaalikohteista tai muista maksuista, kun tili on suljettu, riippumatta siitä, oliko kyseinen sulkeminen vapaaehtoista tai pakollista.

Olet yksin vastuussa kaikista kustannuksista (mukaan lukien mahdolliset lisämaksujen käsittelymaksut), joita saattaa aiheutua käyttäessäsi Palveluita minkä tahansa Internet-, mobiili- tai muun viestintäpalvelun kautta, kuten lataus-, asennus- ja viestintämaksuista, ja muista mobiilidatan käyttömaksuista Internetpalveluntarjoajan verkossa tai matkapuhelinverkossa sekä lisäominaisuuksien hankkimisesta.

Henkilötiedot ja turvallisuus

Igglo ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen luvattoman pääsyn, luvattoman käsittelyn, väärinkäytön sekä varmistaakseen kohtuullisen tarkkuuden henkilötietojen käsittelyssä. Igglo käyttää erilaisia tekniikoita ja käytäntöjä varmistaakseen korkean turvallisuustason. Mitkään Igglon palvelimiin tallennetuista tiedoista eivät ole yleisesti saatavilla. Internet-palvelujen käyttö sisältää kuitenkin aina turvallisuusriskejä. Olet aina vastuussa omista laitteistasi, Internet-yhteydestäsi ja ohjelmistostasi sekä siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa Igglolle ja/tai kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi käyttöä ohjaa Igglo:n Tietosuojaseloste, saatavilla osoitteessa https://igglo.com/legal/privacy_policy/

Tuki ja muutokset

Igglolla ei näiden Ehtojen mukaisesti ole velvollisuutta tarjota tukea tai ylläpitoa Palveluille. Igglo voi oman harkintansa mukaan tarjota rajoitettua asiakastukea Palveluille.

Ymmärrät, että Palvelut kehittyvät. Niin kauan kuin käyttöoikeutesi Palveluihin on voimassa, sinulla on oikeus käyttää Palveluiden parannuksia tai päivityksiä. Kaikki parannukset ja päivitykset toimitetaan sinulle aiemman version käyttöoikeuden vaihtoon perustuen. Suostut siihen, että käyttämällä parannusta tai päivitystä, luovut vapaaehtoisesti oikeudestasi käyttää mitä tahansa aiempaa versiota. Parannukset ja päivitykset voidaan lisensoida sinulle täydentävin tai erilaisin ehdoin. Saatat joutua päivittämään kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai päivittämään laitteitasi aika ajoin, jotta voit käyttää Palveluita.

Vastuunrajoitukset

Igglo rajoittaa vastuutaan sovellettavan lain enimmäisrajoissa, eikä siten myönnä mitään takuuta tai lupausta Palveluiden oikeellisuuteen, laatuun, suorituskykyyn, toimivuuteen tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuteen liittyen, ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin mainittu. Tämän seurauksena Palvelut tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”, ja riski liittyen niiden laatuun ja suorituskykyyn on sinulla. Igglo ei takaa, että Palvelu on keskeytymätön tai virheetön. Igglo pidättää oikeuden korjata Palveluita tai peruuttaa pääsy Palveluihin milloin tahansa.

Tiedostat ja hyväksyt täten, että Igglo ei ole millään tavoin vastuussa Palveluiden käytöstäsi, eikä laitteiden tai ohjelmistojen vahingoittumisesta. Jos Palveluiden käytössä on ongelma tai olet tyytymätön Palveluun, on ainoa oikeutesi poistaa kaikki Palveluihin liittyvät sovellukset ja lopettaa Palveluihin sisältyvien verkkosivujen ja muiden Palveluiden sisältöjen käyttö.

Igglo ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai muista erityisistä vahingoista, menetetyistä voitoista, tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä, jotka johtuvat Palveluiden käytöstä tai niiden käytön estymisestä, vaikka Igglo olisi saanut tiedon sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Igglon vastuu on tällaisissa tapauksissa rajoitettu laissa sallitulla tavalla. Igglo ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka ovat suurempia kuin summa, jonka olet maksanut Igglolle näiden Ehtojen mukaisesti, tai 100,00 euroa, riippuen siitä, kumpi on suurempi, ellei Palvelun erityisehdoissa toisin mainita.

Ymmärrät ja hyväksyt, että Igglo ei ole vastuussa verkkoon liittyvistä ongelmista, jotka johtuvat Palveluiden toiminnasta, ja että verkon kokoonpanomuutokset voivat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Olet vastuussa kaikista omista laitteistasi, Internet-yhteydestäsi ja ohjelmistostasi sekä siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa Igglolle ja/tai kolmansille osapuolille.

Jotkut valtiot eivät välttämättä salli (joitakin) vastuunrajoituksia. Tällöin jotkin edellä mainituista rajoituksista eivät välttämättä koske sinua.

Korvaukset

Suostut puolustamaan ja suojaamaan Iggloa, sen tytäryhtiöitä, lisenssinantajia, kumppaneita ja alihankkijoita kaikilta velvoitteilta, korvausvaatimuksilta ja kuluilta, sekä korvaamaan nämä, mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka johtuvat näiden Ehtojen tai niiden osan rikkomisesta tai liittyvät Käyttäjän tuottamaan sisältöön tai muihin sinua koskeviin toimiin tai laiminlyönteihin, jotka liittyvät Palveluihin. Igglo pidättää itsellään oikeuden puolustaa itseään ja/tai valvoa mitä tahansa sellaista asiaa, joka on edellä mainitun korvausvelvollisuutesi alainen.

Ylivoimainen este

Igglo ei ole vastuussa viivästyksistä tai laiminlyönneistä, jotka johtuvat syistä, jotka ovat Igglon kohtuullisen valvonnan ulkopuolella, mukaan lukien mutta rajoittumatta mihin tahansa epäonnistumiseen odottamattomien olosuhteiden vuoksi tai syyhyn, joka on Igglon valvonnan ulkopuolella kuten sota, terrorismi, mellakat, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, lakot tai kuljetusmahdollisuuksien, polttoaineen, energian, työvoiman tai materiaalien puute.

Palveluiden tarjoaminen ja irtisanominen

Näiden Ehtojen mukaisesti sinulle myönnetty Palveluiden käyttöoikeus pysyy voimassa, kunnes sinä tai Igglo irtisanotte sen.

Voit irtisanoa käyttöoikeuden, milloin tahansa poistamalla asennuksen tai poistamalla sovellukset, joiden avulla käytät tai hallinnoit Palveluita tai lopettamalla Palveluiden käytön.

Käyttöoikeus päättyy automaattisesti ilman Igglon erillistä ilmoitusta, mikäli rikot näitä Ehtoja millään tavalla. Palveluiden käytön loppuessa näiden Ehtojen mukaisesti mistä tahansa syystä, sinun on lopetettava kaikkien Palveluiden käyttö ja poistettava välittömästi Palveluihin liittyvät sovellukset. Käyttöoikeuden irtisanominen mistä tahansa syystä ei vapauta sinua näissä Ehdoissa esitetyistä vastuista tai velvoitteista, joiden (a) on nimenomaisesti todettu soveltuvan myös tällaisen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, tai (b) joiden on luonteensa vuoksi tarkoitettu jäävän voimaan irtisanomisen tai käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Tiedostat ja hyväksyt, että käyttöoikeuden peruuttaminen on ainoa oikeutesi ja oikeussuojakeinosi Palveluiden käyttöön liittyvissä erimielisyyksissä.

Igglo voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palveluita, lopettaa Palveluiden tai Palveluiden
ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleisesti tai luoda käyttörajoituksia Palveluille. Igglo voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa tai keskeyttää pääsysi Palveluihin mistä tahansa syystä ilman ilmoitusta ja vastuuta, myös tilanteessa, jossa arviomme perusteella rikot näitä Ehtoja, ellei Palvelun erityisehdoissa toisin mainita.

Yleistä

Igglo voi siirtää tai delegoida Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle tai yhteisölle, milloin tahansa ja ilman suostumustasi. Et voi siirtää tai delegoida Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi ilman Igglon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Nämä Ehdot ja muut Palvelun erityisehdot sisältävät sinun ja Igglon välisen sopimuksen ehdot ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot asiaa koskien sinun ja Igglon välillä.

Nämä Ehdot kuvaavat tiettyjä laillisia oikeuksia, joita sinulla käyttäjänä on. Sinulla saattaa olla muita oikeuksia asuinmaasi lakien pakollisten määräysten mukaisesti. Nämä Ehdot eivät muuta asuinmaasi lakien pakollisten säännösten mukaisia oikeuksiasi. Sinä ja Igglo olette yhtä mieltä siitä, että mikäli jokin osa Ehdoista tai Igglon Tietosuojaseloste havaitaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai osittain, tällainen määräys on toimivaltaisen tuomioistuimen lainkäyttövallan alueella tehoton ainoastaan siltä osin, kun se on laiton tai täytäntöönpanokelvoton ilman, että se vaikuttaa muilta osin laillisuuteen ja täytäntöönpanokelvollisuuteen, lainkäyttövaltaan tai jäljellä olevien Ehtojen määräyksiin, jotka ovat edelleen tämänkin jälkeen voimassa.

Igglo pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtojen osia ja Tietosuojaselostetta, milloin tahansa. Hyväksyt tällaiset muutokset jatkamalla Palveluiden käyttöä. Igglo ilmoittaa kuitenkin käyttäjille kaikista olennaisista Ehtojen muutoksista lähettämällä ilmoituksen Palveluissa. Mikäli et missään vaiheessa hyväksy voimassaolevia Ehtojamme, Igglon Tietosuojaselostetta tai muita Igglon käytäntöjä, sääntöjä tai käytännesääntöjä, jotka koskevat Palveluiden käyttöä, käyttöoikeutesi Palveluihin lakkaa
välittömästi ja sinun on välittömästi lopetettava Palveluiden käyttö. Voit aina lopettaa Palveluiden käytön poistamalla sovelluksen tai verkkopalvelun tarvittaessa. Tarkista Palvelut säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla voimassa olevista Ehdoista.

Mikäli näiden Ehtojen ja Palvelun erityisehtojen välillä ilmenee ristiriitoja, mainitut Palvelun erityisehdot ovat etusijalla näihin Ehtoihin nähden.

Riidanratkaisu ja soveltuva lainsäädäntö

Kaikki Palveluihin ja Ehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Näitä Ehtoja säännellään ja niitä on tulkittava Suomen lakien mukaisesti, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt.

Riidanratkaisukeinona oikeudenkäyntien lisäksi saatat olla oikeutettu saattamaan Palveluja koskevat riidat kolmannen osapuolen riidanratkaisuelimeen, kuten Kuluttajariitalautakuntaan. Lisätietoja Kuluttajariitalautakunnasta löytyy täältä ja lisätietoja muista EU:n riitojenratkaisuelimistä täällä.

Yhteystiedot:

Igglo Operations Oy

Y-tunnus: 2816858-5

Address: Pursimiehenkatu 29-31, 00150 Helsinki, Finland

Osoite: support@igglo.com

www: https://igglo.com