Jo kolmasosa suomalaisista asuu vuokralla – nyt on aika kuunnella heitä.

Vuokra-asumisen suosio kasvaa. Suomessa vuokralla asuu lähes 900 000 asuntokuntaa. Trendi jatkuu tulevaisuudessa, kun noin 30 000 asunnon vuotuisesta rakennustarpeesta vuoteen 2040 mennessä, puolet päätyy vuokrakäyttöön suurissa kaupungeissa.

Vuokra-asumisen kasvu on sidoksissa yhteiskunnan kehitystrendeihin, kuten kaupungistumiseen ja sen aiheuttamaan elämäntyyliin muutokseen. Tästä esimerkkejä ovat ihmisten lisääntynyt liikkuvuus ja kotitalouksien koon pieneneminen. Lisäksi ympäristötietoisuus ja sen kyljessä kasvavat digitaaliset kierto- ja jakamistalouteen keskittyvät palvelut vähentävät ihmisten tarvetta ja halua omistaa asioita. Jos vuokralla asumista pidettiin ennen merkkinä varattomuudesta tai niin sanotusta ”kakkosluokan kansalaisuudesta”, näin ei enää ole. Vuokra-asuminen tasa-arvoistuu.

Maailmalla puhutaan jo ”generation rentistä”, sukupolvesta, joka asuu suurimman osan tai jopa koko elämänsä ajan vuokralla. He ovat usein nuoria tulevaisuuteen katsovia kaupunkilaisia, jotka arvostavat vapautta ja kokemuksia aineellisten asioiden sijasta. Heidän määränsä kasvaa koko ajan niin Suomessa kuin maailmallakin. Vuokra-asumisen yleistyessä ja asiakastarpeiden moninaistuessa vuokra-asuntojen tarjoajien tulisi olla entistäkin asiakaslähtöisempiä. Asiakkaan ymmärtäminen ja tiedon hyödyntäminen tulee myös olemaan merkittävä kilpailutekijä niin vuokranantajille kuin rakennuttajillekkin. Syntyy parempaa vuokra-asumista, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

Igglo on suomalainen vuokranantajia ja vuokralaisia yhdistävä innovatiivinen start-up, joka haluaa palvella generation rentiä ja ennen kaikkea edesauttaa parempaa ja tasa-arvoisempaa vuokraelämää. Vuokralaiset kertovat meille jatkuvasti minkälaisia asuntoja ja ominaisuuksia he haluavat. Kertomuksia meillä on jo yli 65 000 asiakkaansa näköisten asuntohakujen muodossa. Nyt on aika kuunnella heitä.